קצבת נכות כללית

סובלים מנכות? ייתכן ותהיו זכאים לקצבה מהמדינה!

מהי קצבת נכות כללית?

הקצבה מביטוח לאומי - קצבת נכות כללית היא קצבה המיועדת לאדם שעקב ליקוי (או ליקויים) גופני, נפשי או שכלי, אינו מסוגל להשתכר או שיכולתו להשתכר פחתה ב- 50% לפחות.

את הקצבה ניתן לקבל לאחר תהליך של ועדות רפואיות, ועמידה בקריטריונים שנקבעו ע"י המוסד לביטוח לאומי.
ליצירת קשר

קצבת נכות כללית - תנאי זכאות

קיימים ארבעה תנאים בסיסיים לקבלת קצבת נכות:

  1. גיל ותושבות- תושב ישראל מעל גיל 18 ועד גיל פרישה.
  2. נכות רפואית – נכות רפואית משוקללת בשיעור של 60% לפחות שקבע רופא מטעם ביטוח לאומי, או נכות רפואית בשיעור של 40% (כאשר אחד מהליקויים הינו בשיעור של 25% לפחות).
  3. הכנסות- שיעור ההכנסה כשכיר או כעצמאי נמוך מ- 60% מהשכר הממוצע או מ- 45% מהשכר הממוצע, בהתאם לסוג הליקוי.
  4. דרגת אי כושר- נקבע כי עקב נכותו של המבוטח הוא אינו מסוגל לעבוד או שכושרו להשתכר פחת בלפחות 50%, ונקבעה עבורו דרגת אי כושר בהתאם למצבו.

חריגים ונוספים חריגים ונוספים

במקרה של עקרת בית, הטיפול הוא מעט שונה, מאחר ועל ביטוח לאומי לקבוע באיזו מידה ליקוייה של עקרת הבית משפיעים על כושרה לבצע עבודות משק בית רגילות. כושר התפקוד של עקרת הבית נבדק במכונים מיוחדים להערכה תפקודית.

מעבר לקצבת נכות, ניתן לקבל במקרים מסוימים הטבות משתלמות ברשויות המקומיות, בקופות חולים ובמשרדי ממשלה שונים, לרבות הנחה בארנונה, בתחבורה ציבורית, בדמי שימוש והתקנת טלפון, סיוע בשכר דירה, סיוע ברכישת דירה למגורים מחברה ציבורית, הנחה במס רכישה, פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות (כל עוד המבוטח מקבל קצבה במשך שנה לפחות), תו נכה ועוד.

כמו כן, ניתן לקבל תוספת לקצבה בגין תלויים (בן/בת זוג וילדים עד גיל 18), לדוגמה תוספת בגין ילד בשיעור של 572-954 ₪. מעבר לכך, יש אפשרות לקבל תוספת של קצבת שירותים מיוחדים למי שזקוק לעזרה בביצוע פעולות יומיומיות כמו אכילה, היגיינה, ניידות בבית והלבשה.

* את הקצבה ניתן לקבל רטרואקטיבית לתקופה של עד 12 חודשים מיום הגשת התביעה.

מה הסכומים שאוכל לקבל? מה הסכומים שאוכל לקבל?

דרגה מלאה (100% או 75%) - קצבה חודשית מלאה בסך 3,321 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 74% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,242 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 65% - קצבה חודשית חלקית בסך 2,027 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 60% - קצבה חודשית חלקית בסך 1,908 ש"ח

מה התהליך להגשת תביעה לקצבה?

כדי לקבל קצבת נכות כללית יש להגיש לביטוח לאומי טופס תביעה לקצבת נכות, ולצרף הצהרה למחלקת ביטוח וגבייה. יש לצרף לטופס התביעה מסמכים רפואיים רלוונטיים, פרטים על עבודה, העתק של תלושי שכר ומסמכים נוספים הנדרשים להוכחת זכאות לקצבת נכות כללית. עצמאי נדרש להגיש גם הצהרה על שינויים בעבודתו ובהכנסותיו בגין הנכות, ולצרף שומות אחרונות.

לאחר בדיקת המסמכים בביטוח לאומי על ידי פקיד התביעות ורופא, ביטוח לאומי מזמנים את המבוטח לוועדה רפואית. 

את הקצבה ניתן להתחיל לקבל לאחר 90 יום מקביעת דרגת אי הכושר של המבוטח. אם המבוטח מקבל דמי מחלה הקצבה תשולם בתום התקופה בגינה הוא מקבל דמי מחלה. הקצבה משולמת לרוב ישירות לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה אלא אם נקבע כי הוא אינו מסוגל לעשות בקצבה שימוש לטובתו או לטובת התלויים בו.

יצירת קשר

אני רוצה להתחיל אני רוצה להתחיל

מעוניינים לממש את זכאותכם לקבלת קצבת נכות מהמדינה? הטיפול בתביעה לקצבת נכות כללית מחייב ידע וניסיון רב וסיוע מקצועי מול ביטוח לאומי.

אנו נלווה אותך בתהליך בניית התיק הרפואי בצורה הכי טובה ונכונה, נפנה אותך לבדיקות הרלוונטיות אשר ישקפו את מצבך הרפואי, ויסייעו לך בתהליך מול הוועדה הרפואית.
במיוחד עבורכם, עכשיו ניתן להירשם פגישת היכרות ללא עלות - בה נציג את כל הדרכים בהן הצוות שלנו יכול לסייע לכם!
הירשמו עכשיו לפגישה!

    השירות אינו משפטי

    דילוג לתוכן